Langattoman viestinnän radiotaajuiset kentät elinympäristössämme

Sähkömagneettisia kenttiä on luonnostaan kaikkialla. Näkyvä valo, maapalloa ympäröivä magneettikenttä, radiotaajuudet ja infrapunasäteily ovat esimerkkejä sähkömagneettisista kentistä. Matkapuhelimet, tabletit ja muut mobiililaitteet sekä tukiasemat käyttävät toiminnassaan sähkömagneettisia kenttiä. Vaikutuksia kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin on tutkittu vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa viranomaisten, tutkimuslaitoksen ja eri toimijoiden aloitteesta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tähänastiset tutkimukset eivät ole osoittaneet esimerkiksi matkapuhelimilla olevan haittavaikutuksia ihmisiin. 


Tässä yleisimpiä kysymyksiä – ja vastauksia niihin.

Lisää kysymys-vastaus-pareja löydät osiosta UKK.

Ovatko Suomessa voimassa olevat matkapuhelinten säteilyraja-arvot terveyden kannalta riittäviä?

Kaikkien olemassa olevien luotettavien tietojen ja lukuisten puolueettomien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että ovat. Ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että altistumistaso jää aina selkeästi alle raja-arvon, jossa luonnontieteelliset ja biologiset tutkimukset osoittavat toistettavia vaikutuksia. Jokaiselle taajuudelle on huomattava turvallisuusmarginaali ohjearvon ja vahinkoa aiheuttavan altistumistason välillä. Lue koko vastaus.

Anna palaute tai kommentti.