Langattoman viestinnän radiotaajuiset kentät elinympäristössämme

Sähkömagneettisia kenttiä on luonnostaan kaikkialla. Näkyvä valo, maapalloa ympäröivä magneettikenttä, radiotaajuudet ja infrapunasäteily ovat esimerkkejä sähkömagneettisista kentistä. Matkapuhelimet, tabletit ja muut mobiililaitteet sekä tukiasemat käyttävät toiminnassaan sähkömagneettisia kenttiä. Vaikutuksia kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin on tutkittu vuosikymmenten ajan ympäri maailmaa viranomaisten, tutkimuslaitoksen ja eri toimijoiden aloitteesta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tähänastiset tutkimukset eivät ole osoittaneet esimerkiksi matkapuhelimilla olevan haittavaikutuksia ihmisiin. 


Tässä yleisimpiä kysymyksiä – ja vastauksia niihin.

Lisää kysymys-vastaus-pareja löydät osiosta UKK.

Aiheuttavatko asuintalojen tukiasemat asukkaille säteilyvaaraa?

Rakennuksien seinissä tai katoilla olevat antennit ovat tätä nykyä niin kutsuttuja suunta-antenneja, eli niiden pääkeila on suunnattu poispäin talojen julkisivuista ja eristetty takasuunnassa. Näin taaksepäin, sivuille tai alaspäin suuntautuva sähkömagneettinen kenttä jää voimakkuudeltaan noin sadasosaan eteenpäin suunnatun pääkeilan kentän voimakkuudesta. Muualle kuin pääkeilaan suuntautuva kenttä  on hyvin heikko, eikä se edes lähietäisyydellä ole säteilyturvallisuuden kannalta merkittävä. Lähimpiin ikkunoihin jätetään lisäksi aina turvaetäisyys. Lue koko vastaus.

Anna palaute tai kommentti.