Sanasto

Selitykset vieraisiin termeihin.


EMF

Electromagnetic fields, sähkömagneettiset kentät

ICNIRP

Kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn toimikunta.

Ionisoimaton säteily

Vaaratonta säteilyä. Ei haittaa terveydelle.

Ionisoiva säteily

Vaarallista. Rikkoo molekyylien rakenteen.

Ohjearvo

Altistuksen määrä jota ei tulisi ylittää. Saadaan vähentämällä raja-arvosta turvamarginaali.

Radioaalto

Osa sähkömagneettista spektriä, käytetään mm. puheluiden ja sekä TV- ja radiolähetysten välittämiseen. Kutsutaan myös nimellä radiotaajuiset kentät.

Raja-arvo

Arvo jonka ylittäminen voi johtaa vahinkoa aiheuttavaan altistumiseen.

Sähkömagneettinen spektri

Ulottuu staattisista kentistä radiotaajuisen ja infrapunasäteilyn kautta röntgensäteisiin.

ULA

Ultralyhyet aallot. Radioaaltojen taajuusalue, jolla lähetetään tv- ja radio-ohjelmia

WHO

World Health Organisation, maailman terveysjärjestö