Tutkimuksia meillä ja muualla

Kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa sähkömagneettisille kentille altistumisen ei ole havaittu aiheuttavan merkittäviä terveysongelmia. Myöskään lyhytaikainen altistuminen ympäristön tai kodin heikoille sähkömagneettisille kentille ei vaikuta hyvinvointiin. Tutkimuksissa on huomioitu kaikki ikäluokat lapsista vanhuksiin.

Suomessa ionisoimatonta säteilyä on tutkittu LaVita-hankkeessa.Hankkeessa ovat olleet mukana muun muassa Säteilyturvakeskus ja Työterveyslaitos ja sitä on rahoittanut Tekes.

Kansainvälisesti ionisoimattoman säteilyn tutkimusta koordinoi Maailman terveysjärjestö WHO, joka on koonnut verkkosivuilleen tietoa sähkömagneettisia kenttiä ja niiden vaikutuksia käsittelevistä tutkimushankkeista. Tutustu englanninkielisiin materiaaleihin tästä.

Kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn toimikunta ICNIRP tarjoaa tieteellisiä neuvoja ja ohjeita ionisoimattoman säteilyn terveydellisistä ja ympäristövaikutuksista. Se myös julkaisee erilaisia muistioita ja kannanottoja.

EU:n komission sivuilta löytyy komission julkaisemaa tietoa sähökömagneeettisista kentistä. Euroopan komissio on julkaissut myös yleisimmin kysytyt kysymykset sähkömagneettisten kenttien mahdollisista terveysvaikutuksista.

Yritykset yhteistyössä

Suomessa sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennealan teollisuus sekä energiayhtiöt ja operaattorit ovat aloittaneet yhteistyön ja perustaneet alan yritysten edustajista koostuvan elimen. EMF-neuvottelukunta toimii asiantuntijana sähkömagneettisten kenttien tiimoilta nousevassa keskustelussa. 

MMF (Mobile Manufacturers' Forum) on kansainvälinen laitevalmistajien yhteistyötaho, jonka jäseniä ovat Alcatel, Ericsson, Mitsubishi Electric, Motorola, Nokia, Panasonic, Philips, Siemens ja Sony. MMF rahoittaa tärkeimpiä matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittäviä tutkimus- ja yhteistyöhankkeita.