Vaikutuksia tutkittu laajasti

Mobiiliviestinnän terveysvaikutuksia on tutkittu vuosikymmenien ajan ympäri maailmaa niin valvovien tahojen, viranomaisten kuin yritystenkin aloitteesta. Suomessa aihetta on tutkittu kansallisissa EMF-tutkimusohjelmissa aina 1990-luvulta saakka. Tutkimuksen kohteena ovat olleet biologiset ja terveysvaikutukset kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin. Mobiililaitteiden ja -viestintätekniikan osalta ei löydy näyttöä siitä, että altistuminen aiheuttaisi haittaa terveydelle.

Tuhansien tutkimusten ja riippumattomien asiantuntijapaneelien laajojen kirjallisuuskatsausten johtopäätökset radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksista Säteilyturvakeskus tiivistää: nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia.

Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC (International Agency for Research on Cancer) luokitteli vuonna 2011 radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät luokkaan 2B, eli mahdollisesti syöpää aiheuttaviin.Tämä tarkoittaa sitä, että radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien ja syöpäriskin syy-seuraussuhdetta ei olemassa olevien tutkimusten perusteella voitu todistaa, mutta ei myöskään sulkea pois.

Tutustu Säteilyturvakeskuksen matkapuhelinten käyttöä koskevaan ohjeistukseen tästä.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin uuden 5G-teknologian vaikutuksista tästä (pdf).

WHO:n lausunto

”Ionisoimattoman säteilyn biologisten vaikutusten ja lääketieteellisten sovellusten alueelta on julkaistu suunnilleen 25 000 artikkelia kuluneen 30 vuoden aikana. Eräät ihmiset kokevat, että lisää tutkimusta tarvitaan, vaikka tieteellinen tutkimukseen perustuva tieto on tällä alueella nyt laajempaa kuin esim. useimpien kemikaalien kohdalla. Pohjautuen viimeisimpään tieteellisten tutkimusaineistojen yhteenvetoon WHO on tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan ei ole näyttöä siitä, että altistumisesta alhaisille sähkömagneettisille kentille olisi terveysvaikutuksia.”  
-WHO