Radioaallot muuttuvat lämmöksi

Kiistattomasti osoitetut radioaaltojen, eli radiotaajuisten kenttien, biologiset vaikutukset liittyvät kudosten lämpötilan nousuun. Radioaallot muuttuvat kehossa lämmöksi, mistä voi olla seurauksena kehon tai tiettyjen elinten lämpötilan kohoaminen. Mobiililaitteissa kyse on kuitenkin vähäisistä energiamääristä, ja lämpeneminen jää celsiusasteen kymmenesosaan matkapuhelinta vasten olevan ihon alueella. ICNIRP:n määrittelemien ohjearvojen tarkoituksena on estää sekä kehoon kohdistuvat lämpövaikutukset että kudosten paikallinen kuumeneminen. 

Lue lisää: 
INCIRP-ohjearvot