Onko sinulla sydämentahdistin?

On hyvä huomioida, että ICNIRP:in määrittelemien ohjearvojen noudattaminen ei takaa lääkinnällisten laitteiden häiriintymätöntä toimintaa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi metalliset proteesit, sydämentahdistimet ja kammiovärinänpoistajat.

Voimakkaat magneettikentät voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä sydämentahdistimissa ja muissa lääketieteellisissä implantteissa. Lisäksi magneettikenttä vetää puoleensa metalliesineitä suurella nopeudella, mikä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita voimakkaiden magneettien läheisyydessä.

Ihmisten, joilla on sydämentahdistin, tulisi välttää alueita, joissa staattinen magneettikenttä ylittää 0.5 mT. Näin voimakkaat magneettikentät ovat hyvin harvinaisia ja tarkoin säänneltyjä, joten normaaleissa olosuhteissa vaaraa ei ole.