Raja-arvojen noudattamista valvovat useat tahot

Säteilyturvakeskus (STUK) toimii Suomessa turvarajojen noudattamista valvovana viranomaisena.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) on kansainvälinen, riippumaton neuvoa-antava asiantuntijatyöryhmä, joka laatii sähkö- ja magneettikenttiä sekä optista säteilyä koskevia ohjeita ja suosituksia ionisoimattoman säteilyn terveydellisistä haitoista ja niiden ehkäisystä.

WHO (World Health Organisation) on koonnut englanninkieliselle sivustolleen tietoa sähkömagneettisista kentistä.

Viestintävirasto vastaa tukiasemien lupien myöntämisestä. 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) eli Euroopan sähkötekninen standardointijärjestö laatii ja julkaisee sähkömagneettisten kenttien arviointiin liittyviä standardeja.

Mobile Manufacturers' Forum on kansainvälinen laitevalmistajien yhteistyötaho. MMF rahoittaa tärkeimpiä matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittäviä tutkimus- ja yhteistyöhankkeita.